Kategorier

2013 - Avtal om försäkringsvillkor för föräldrapenningtillägg samt ändringar i gemensamma villkor för AFA-försäkringarna

Förhandlingsprotokoll Svenskt Näringsliv, LO och PTK 2013-11-07
Artikelnr: PTK0001765
0,00 kr