Kategorier

2014 - Revidering av Samverkansavtal samt tecknande av avtal om arbetsmiljö, likabehandling och kompetensutveckling samt Samverkansavtalet

Förhandlingsprotokoll Arbetsgivaralliansen och PTK/LO och Samverkansavtal för Arbetsgivaralliansens område samt avtal om arbetsmiljö, likabehandling och komptensutveckling.
Artikelnr: PTK0002166
0,00 kr