Kategorier

Avtal angående rätten till arbetstagares uppfinningar

Träffades 2015 mellan Svenskt Näringsliv och PTK.

I avtalet finns, förutom förhandlingsprotokollet, avtal med och utan partsgemensamma kommentarer samt avtalet om skiljenämnden i uppfinnar- och konkurrensklausulstvister.
Lagerstatus: 843 i lager
Artikelnr: PTK0002397
0,00 kr