Kategorier

Avtal om användning av konkurrensklausuler i anställningsavtal

Träffades 2015 mellan Svenskt Näringsliv och PTK.

I avtalet finns, förutom förhandlingsprotokollet, avtal med och utan partsgemensamma kommentarer samt avtalet om skiljenämnden i uppfinnar- och konkurrensklausulstvister.
Lagerstatus: 851 i lager
Artikelnr: PTK0002401
0,00 kr