Kategorier

Bolagsstyrelseledamot - En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser

Handboken riktar sig till dig som är arbetstagarnas representant eller suppleant i bolagsstyrelsen. Den kan med fördel även läsas av dig som kommer i kontakt med bolagsstyrelsefrågor eller är intresserad av de anställdas inflytande i företag. Boken beskriver vad rollen innebär och vilka rättigheter och skyldigheter en bolagsstyrelserepresentant har. Den är också kursbok på PTKs utbildning för bolagsstyrelseledamöter.
Lagerstatus: 600 i lager
Artikelnr: PTK0002602
0,00 kr

Pdf:en är uppdaterad med ändringar i 7-8 kap i Aktiebolagslagen (bilaga 3) och Svensk kod för bolagsstyrning 2020 (bilaga 6). Handboken är från 2016 och kommer att göras om under nästkommande år.