Kategorier

Material

 Här beställer du PTK:s handböcker, informationsbroschyrer och rapporter. Materialet är gratis.

Visa som
Sortering
Visa per sida
Bild på Arbetsmiljöansvaret - Vem är ansvarig för arbetsmiljön

Arbetsmiljöansvaret - Vem är ansvarig för arbetsmiljön

Denna skrift syftar till att öka förståelsen för arbetsmiljöföreskrifterna och underlätta den praktiska hanteringen av ansvarsfrågorna ute på arbetsplatserna.
0,00 kr
Bild på Från storfamilj till fonder och försäkringar

Från storfamilj till fonder och försäkringar

Boken ger en lättillgänglig genomgång av hur försäkringsskyddet vuxit fram. Till boken finns två avtalsbilagor.
0,00 kr
Bild på Bolagsstyrelseledamot - En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser

Bolagsstyrelseledamot - En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser

Handboken riktar sig till dig som är arbetstagarnas representant eller suppleant i bolagsstyrelsen. Den kan med fördel även läsas av dig som kommer i kontakt med bolagsstyrelsefrågor eller är intresserad av de anställdas inflytande i företag. Boken beskriver vad rollen innebär och vilka rättigheter och skyldigheter en bolagsstyrelserepresentant har. Den är också kursbok på PTKs utbildning för bolagsstyrelseledamöter.
0,00 kr
Bild på ITP 1

ITP 1

0,00 kr
Bild på ITP 2

ITP 2

0,00 kr
Bild på PTK:s handbok om försäkringar

PTK:s handbok om försäkringar

PTK:s handbok om försäkringar för privatanställda tjänstemän är ett hjälpmedel främst för förtroendevalda och PTK-förbundens anställda i deras fackliga verksamhet på arbetsplatserna.
0,00 kr
Bild på Ta plats - En bok om inflytande i bolagsstyrelser

Ta plats - En bok om inflytande i bolagsstyrelser

Skriften ger goda råd och information till dig som funderar på att ta uppdraget som arbetstagarrepresentant. Det finns också en del matnyttigt för dig som redan arbetar i en styrelse och för dig som sitter i en valberedning som ska nominera kandidater till uppdraget.
0,00 kr